Novetats

Un parell de cosetes a tenir en compte

Cada any mirarem d'introduir alguna novetat amb la intenció de millorar el nostre estimat joc. Si no ho aconseguim o no té acceptació la modificaríem o simplement la trauríem.

Ja sabem que tot canvi al començament acostuma a no ser gaire ben rebut.

Només us demanaria una mica de comprensió i paciència. Segur que n'aneu sobrats.

Per aquest 2017 tenim dues novetats: els sistemes "the wall" i "o'clock".

"The wall"

Davant les insistents i abundants queixes d'alguns jugadors s'ha introduït aquest sistema propi d'altres jocs d'estratègia d'equip i en especial del bridge.

"The wall" és simplement un cartó que es col·loca damunt de la taula durant la subhasta, tot just després de repartir les cartes i abans que ningú les miri.

Una vegada els jugadors han subhastat, és a dir, han cantat pal o botifarra i han dit tots bé (hagin contrat, recontrat, o no), i qui li toca sortir hagi tirat la primera carta, llavors es podrà enretirar el cartó i jugar com sempre.

Es farà ús d'aquest sistema en dues ocasions:

  1. Quan així ho sol·liciti expressament una de les dues parelles enfrontades.
  2. A les tres primeres taules de les tres últimes partides del campionat.

No obstant això, si les dues parelles decideixen de mutu acord no utilitzar-lo i així ho comuniquen a l'organització, llavors no se'n farà ús.

"O'clock"

El sistema "o'clock" és emprat per tal de donar més agilitat al campionat i afavorir la puntualitat i el bon desenvolupament d'aquest.

Aquest sistema només és aplicable a la 1a ronda i consisteix en el següent:

Les inscripcions al campionat es realitzaran entre les 15.00 i les 15.30. No es tindran en compte les preinscripcions ni es guardarà número si no hi ha almenys un component de la parella. S'anirà donant número de parella a mesura que els jugadors vagin pagant.

A les 15.30 en punt es farà el sorteig i així que estiguin penjades o es facin públiques les llistes de participants ja es podrà començar a jugar.

De les 15.31 fins a les 15.50 es podran afegir parelles al campionat. Se seguirà donant número per ordre d'aparició i jugaran la primera partida entre elles.

Per exemple:

- Si hi havia una parella lliure que descansava, aquesta jugarà amb la parella entrant i que arriba tard al campionat.

- Si el nombre de parelles és parell, llavors la nova parella descansarà.

- I així successivament.

Però totes aquestes partides que es formin un cop fet el sorteig seran a 8 dats.

Si un membre d'una parella arriba entre 10 i 20 minuts tard fent esperar d'aquesta manera els altres tres, la partida també serà a 8 dats i sempre s'haurà de comunicar a la taula organitzadora.

A partir de les 15.51 sempre es podran acceptar més parelles però en cap cas jugaran la primera ronda.

D'aquesta manera es permetrà que els que arribin una mica tard puguin jugar la primera partida i tinguin intactes les seves possibilitats de guanyar el campionat. A la vegada, s'afavorirà la puntualitat dels jugadors i es penalitzarà els que arribin últims o fora de temps.

Gravació

En el següent enllaç podeu veure les partides de la taula 1 en directe:

https://www.facebook.com/CasalVilaplanenc

També podeu observar algunes rondes que hi ha penjades com la 3:

https://www.facebook.com/CasalVilaplanenc/videos/1749383881762259/?q=casal%20vilaplanenc


ButiVilaplana'17
Optimitzat per Webnode
Fes la teva web gratuïtament!